وقتی حال و هوای بدی داری ، احساس رخوت می کنی ، چون همه ی موارد خوب ، در هر زمینه ای از جمله سلامتی ، ثروت و عشق روی فرکانس شادی و احساس خوب است. بهره مند بودن از احساس انرژی بی حد و حصر و حس معرکه ی سلامتی و نیک بختی ، همه و همه روی فرکانس حال و هوای خوب قرار دارد. وقتی حس خوبی در مورد خودت نداری ، روی فرکانسی هستی که افراد ، وضعیت ها و شرایطی را که موجب بدتر کردن حال و هوایت می شود ، جذب می کنی.