تک تک مردم مصمم هستند که شاد باشند. این وضعیت طبیعی ماست و خودمان هم این را می دانیم. چون با داشتن حال و هوای بد احساسی ناخوشایند داریم. ما دلمان می خواهد شاد باشیم. مهمترین مسئله ، پی بردن به این موضوع است که شادی انتخاب است ، زیرا احساسی است که از درون خودمان نشات می گیرد. همین حالا باید تصمیم بگیریم که از درون شاد باشیم تا بتوانیم زندگی شادی را جذب خود کنیم.