به فرزندان خود راز را یاد بده. به آنها یاد بده که به هرچه بخواهند می رسند. تنها راه برآمدن از عهده ی تقاضاهای مداوم بچه ها ، این است که به آنها بفهمانی موجوداتی نامحدود و خلاقند. وقتی بچه ها متوجه شوند که پدر و مادرشان تامین کننده ی همه چیز نیستند و این به عهده ی کائنات است، احساس توانمندی می کنند. به آنها روند خلاق _درخواست کردن ، باور داشتن و دریافت کردن_را آموزش بده. برای آنها تابلو ی رویاها درست کن تا هر آنچه بخواهند روی آنها بکشند و بچسپانند. آنها را تشویق کن که بر این باور باشند که از قبل خواسته شان را دریافت کرده اند. حاصل کار را برایشان توضیح بده. این فرصتی است برای تو که فرزندانت را در بقیه ی عمر توانمند کن!!!