پول ببخش تا از قبل آن پول بیشتری به تو برسد. وقتی دست و دلباز باشی و با بخشیدن احساس خوبی پیدا کنی ، در واقع فرکانسی از خود ساطع می کنی که می گوید: من یک عالمه پول دارم. این فرکانس با فرکانس قانون جذب جور می شود و تو کلی پول خواهی داشت. اگر در مورد پول بخشیدن حس خوبی نداشته باشی ، در واقع احشاشت ، در ضمیر خود آگاهت حس فقدان یا نا کاتفی بودن را ایجاد می کند. برای این که ذهن خود را در مورد پول دگرگون کنی ، بخشش پول را مجسم کن. وقتی پول بخشیدن را در هر نوع شرایطی تجسم کنی و این حس را واقعی تلقی کنی ، در مدتی کوتاه حال و هوای بهتری در مورد پول پیدا خواهی کرد. از طریق تخیل ، می توانی لذت واقعی بخشش را تجربه کنی!