همین حالا شاد باش! همین حالا احساس خوبی داشته باش! این تنها کاری است که باید انجام دهی! اگر این تنها چیزی است که در قبال خواندن کتاب راز به دست می آوری ، در این صورت ، مهمترین بخش راز را دریافت کرده ای !!!