تنها دلیل این که مردم هر آنچه را که می خواهند ندارند این است که آنها بیشتر زاجع به آنچه نمی خواهند فکر می کنند نه آنچه که می خواهند. به افکارت توجه کن و به کلام خود گوش بده. قانون جذب مطلق و بی چون و چراست و جای هیچ اشتباهی در آن وجود ندارد... ! :) !